Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Приморско-централен", находящ се в община Приморско, област Бургас