Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Равда- Национален детски комплекс", находящ се в община Несебър, област Бургас