Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи

 

 

Съобщение за провеждане на втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ през 2018 г.

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ с начална дата 19.11.2018 г. ще бъдат допуснати до явяване на изпит всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 02.11.2018 г. /включително/ в Министерството на туризма писмени заявления за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Екскурзовод", с приложени към тях изискуемите документи.

Съобщение за провеждане на втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ през 2018 г.

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ с начална дата 19.11.2018 г. ще бъдат допуснати до явяване на изпит всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 02.11.2018 г. /включително/ в Министерството на туризма писмени заявления за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Екскурзовод", с приложени към тях изискуемите документи.

Съобщение за провеждане на втори изпит за 2018 г. за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

С настоящото информираме, че индикативен период за провеждане на втория за 2018 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще бъде с начална дата 19.11.2018 г., както и ще има след това допълнителна дата за неявилите се кандидати на определените дати по уважителни причини (след представяне на копие на издаден официален документ, удостоверяващ причините).

Страници

Subscribe to Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи