Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи

 

 

Съобщение във връзка с промяна на периода на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, се отлага за края на м. октомври, 2020 г., с начална индикативна дата 26.10.2020 г.

Съобщение за провеждане на първия за 2020 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

11 февруари 2020

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия първи за 2020 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ са определени индикативни дати на провеждане в периода 27- 30.04.2020 г.

Съобщение за провеждане на втория за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

18 септември 2019

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ с начална дата 11.11.2019 г.

Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

08 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, ще се проведат през м. ноември, 2019 г. и м. април, 2020 г.

Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

07 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, ще се проведат през м. ноември, 2019 г. и м. април, 2020 г.

Страници

Subscribe to Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи