Окончателни оценки от проведени през м. април 2019 г. изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"