Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи

 

 

Съобщение до всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод"

30 април 2024

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод", че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособни

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ ПОВТОРНО НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД“ ПРЕЗ М. АПРИЛ, 2024 Г.

27 февруари 2024

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Екскурзовод“ и желаят да се явят повторно на предстоящия изпит в

Съобщение до всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод"

07 декември 2023

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод", че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от Наци

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ ПОВТОРНО НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД“ ПРЕЗ М. НОЕМВРИ, 2023 Г.

29 август 2023

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Екскурзовод“ и желаят да се явят повторно на предстоящия изпит в

Съобщение до всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

04 май 2023

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод", че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособни

Страници

Subscribe to Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи