Допуснати до изпит кандидати (с посочени дата и час на изпита) за придобиване на правоспособност на професията Екскурзовод през м. април, 2019 г.