Архив: За обществено обсъждане

В настоящата секция се показват всички завършили обществени обсъждания на Министерство на туризма.

Активните обществени обсъждания можете да видите в под-секция:

За обществено обсъждане

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

20 февруари 2019

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите.

 

Обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

08 август 2018

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

19 юли 2018

Удължава се срока за провеждане на общественото обсъждане на публикувания на 21.05.2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма - вместо до 09.07.2018 г., до 02.08.2018 г.

Страници