Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към места за настаняване

08 август 2018

Министерство на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към места за настаняване.

На основание Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта на ПМС е 30 дни, считано до 07 септември 2018 г., включително.

Предложения и становища може да изпращате до 07 септември 2018 г. на следния електронен адрес: a.kaisheva@tourism.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon