Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

19 юли 2018

Удължава се срока за провеждане на общественото обсъждане на публикувания на 21.05.2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма - вместо до 09.07.2018 г., до 02.08.2018 г. Становищата и предложенията към публикувания на 21.05.2018 г. проект ще бъдат обсъдени и взети предвид.

По проекта могат да бъдат предоставяни допълнителни становища и предложения в срок до 02.08.2018 г. Целите на законопроекта са насочени към:

  1. Осигуряване на допълнителни условия за устойчиво развитие на туризма и успешно провеждане на държавната политика в туризма, включително с участието на представителите на бранша;
  2. Оптимизиране на процедурите по предоставяне на административни услуги;
  3. Гарантиране качеството на туристическите дейности и услуги и осигуряване на по-добра защита на правата и интересите на потребителите чрез засилен последващ контрол.

 

Предлаганите промени в Закона за туризма (ЗТ) са от съществено значение за по-добрата регулация на туристическия сектор и съответно за повишаване качеството на туристическите услуги.

Предложения и становища може да изпращате до 02 август 2018 г. на следния електронен адрес: mailto: a.cholakova@tourism.government.bg

 

ЗИД на ЗТ
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
Становище по ПЧОВ
ПЧОВ след становище
СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon