Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5.01. 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на "Екскурзовод"

05 март 2019

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“.

Предложения и коментари може да изпращате до 19 март 2019 г., включително, на следния електронен адрес: edoc@tourism.government.bg

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon