Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 7.03. 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на „Планински водач"

05 март 2019

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

 

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“.

Предложения и коментари може да изпращате до 19 март 2019 г., включително, на следния електронен адрес: edoc@tourism.government.bg

 

Файлове: 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon