Обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

08 август 2018

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предложения може да изпращате до 07 септември 2018 г., включително, на следния електронен адрес: T.Popova@tourism.government.bg.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon