Средногорска балнео и СПА дестинация (Води и рози за царе)

Панагюрище -  Баня (Панагюрско) – Стрелча – Красново – Хисар – Баня (Карловско) – Павел баня – Овощник (Казанлък) – Ягода (Мъглиж)