Павел баня

Местоположение и обща информация

Павел Баня е курорт с международна известност. Разположен в централната част на България, между Стара Планина и Средна гора, в непосредствена близост до яз. Копринка и р. Тунджа. Курортът е разположен на 395 м н.м.в. и отстои на 24 км западно от гр. Казанлък и на 180 км източно от София.

Курортът има отлични условия както за балнео-лечебен, така и за алтернативни форми на туризъм – селски, тематичен (свързан с културно-историческото наследство), екологичен, ароматуризъм и др. 

Градът е основан непосредствено след Освобождението от османско владичество през 1878 г. Въпреки че самият град няма дълга история, районът около него е бил обитаван още от древността. Доказателства за това са намеререните при археологически разкопки останки от античен град, римски бани и раннохристиянски храмове.

Разстояние до:

 • Летище София – 180 км
 • Летище Варна – 316 км
 • Летище Бургас – 218 км

Минерални води

Находище Павел баня е най-западното от три много сходни термални находища в Казанлъшката котловина и е известно от дълбока древност. Преки указания за това са останките от римски бани, открити при изкопните работи за санаториума през 1939-1940 г. През турско време баните са се използвали съвсем примитивно. Съвременното използване на минералните води датира от 1923 г., когато са построени две бани. През 1930-1931 г. и 1939-1940 г. са каптирани всичките 7 минерални извора на находището. През периода 1956-1960 г. са прокарани 17 ръчни и 3 моторни сондажи, като е установена хидравлична връзка между сондажите и изворите. През периода 1967-1969 г. от са прокарани два дълбоки сондажа СЗ-7 и СЗ-8 (с дълбочина съответно 695.5 m и 655.5 m), които са разкрили термоминерална вода с максимална температура на самоизлив. По-късно - през 1989-92 г., на територията на находището са извършени геологопроучвателни работи, включващи прокарването на 12 бр. сондажи (10 геотермични, 1 експлоатационен - дълбок 483 m и 1 наблюдателен. В повечето от сондажите са ликвидирани, като са останали само 6 от тях. Термалната вода е формирана в гранити, намиращи се да дълбочина от 50 до 85 m под повърхността. Гранитите са блоково разломени и значително изветрели и грусирани в горната си част. Покривката им е представена от неоген-кватернерни глинесто-песъкливи наслаги.

Естествени лечебни фактори:

преходно-континентален с  умерено студена зима с краткотрайна снежна покривка,  горещо лято, есен - продължителна, по-суха и по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -2⁰С и максимум + 5⁰С;

м.юли-среднодневни минимум +16⁰С и максимум + 27⁰С.            

Средни валежи през м.януари 41 mm и през м. юли - 64 mm.  

Най-изразени валежи през  м. май 106 mm.

Минерална вода - гореща (61⁰С), рН 7,6 с обща минерализация  0,62 g/l, съдържаща  флуорни,  хидрокарбонатни, и натриеви   йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние и газове – радон и сероводород.

В местността може да се провежда профилактика и  балнео лечение  при хронични заболявания на:

опорно-двигателния апарат:

 • дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити, спордилартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
 • гръбначния стълб: спондилити, спондилартрити, дискова болест и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.
 • белодробната и сърдечно съдова система.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Храм "Рождество Богородично" - Павел баня 

Църква построяват павелбанци, веднага след основаване на селището през 1879г. През 1920г. земетресение застрашава стария храм. Строежа на нова църква започва през същата година, със съдействието на кметството, църковното настоятелство и доброволния труд на жителите. Иконостаса се изработва от майстори на Тревненската школа.

Град Павел баня е разположен в Долината на розите и тракийските царе, която изобилства от важни открития от античността – недалеч се намира гробницата на тракийския цар Севт ІІІ в могилата Голяма Косматка, както и могилата Оструша. Недалеч е и град Казанлък, където се намира прословутата тракийска гробница, включена в Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО.

Тракийска гробница Казанлък

В парк „Тюлбето” в Казанлък се намира оригиналът на тракийска гробница от ІV-ІІІ в. пр. Хр., известна като Казанлъшката гробница. Тя има специален режим на съхранение. До нея е направено копие в мащаб 1:1, което показва архитектурата, археологическите материали и стенописите на Казанлъшката гробница, която е един от най-значителните паметници на тракийската култура в българските земи, включен в листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1979 г.

Тракийска могила Голяма Косматка

Тракийска могила край град Шипка, в която на 21 септември 2004 г. д-р Георги Китов  открива една от най-величествените и богати тракийски гробници с изцяло запазен гроб на тракийски цар, погребан със своя кон.

Мащабите на гробницата и огромната стойност на скъпоценните предмети открити в нея доказват, че тук е погребан голям тракийски владетел. Надписи по предпазното въоръжение показват, че името на владетеля е Севт , предполага се че става дума за прочутия Севт III, господаря на тракийския град Севтополис.

Възможности за съчетание с културно-историческите  дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации