Стрелча

Местоположение и обща информация

Община Стрелча се намира в североизточната част на Пазарджишка област. Курортът е разположен в южните склонове на централна Средна гора  по протежение на р. Стрелчанска луда Яна, на 490 m. н.м.в. Общинският център – гр. Стрелча, отстои на 100 км от гр. София, на 60 км от гр. Пловдив и на 41 км от областния град – Пазарджик. Транспортната инфраструктура на общината е добра. Изградена е от пътища, които я свързват със София, Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, Копривщица, Хисаря и Карлово. Разстоянието до магистрала „Тракия” е 45 км, а до летището в гр. Пловдив - 60 км.

Разстояние до:

 • Летище София – 106 км
 • Летище Варна – 408 км
 • Летище Бургас – 305 км

Община Стрелча е със славна и вековна история. В нея са оставили отпечатъци на материалната култура праисторическите хора, траки, славяни, византийци и българи. Богатите и лековити минерални извори, мекият климат и плодородните почви и гори са привличали човека още от най-дълбока древност. Животът не е прекъсвал и в края на II хил.пр.Хр. в стрелченския регион се установява тракийското племе Великокойлалети – клон на Бесите. През този период знатните тракийци са издигнали гробници. В района на Стрелча са регистрирани над 300 гробни могили. В Стрелча е имало седем български църкви, факт, който доказва стопанския и духовен разцвет, в който османците заварват селището. Понастоящем, църкви има във всяко населено място на общината. Общината е богата на природни и културно-исторически забележителности: уникален тракийски култов комплекс – Хероон „Жаба могила”, средновековна крепост „Галата”, възрожденски комплекс, стрелченски скални образования, останки от римско селище, тракийски светилища и капища, антични друмища и мостове.

Стрелча е един от известните балнеолечебни курорти в България, обявен за национален през 1969 г. Естествените минерални извори в общината датират още от времето на древните римляни и траки.

Общината предлага отлични условия за развитие на физиопрофилактиката - предотвратяване на заболявания, укрепване и повишаване на жизнените функции на базата на предимно природните фактори.

Минерални води

Водите на находище Стрелча излизат от разломени гранити, които изграждат и склоновете на Средна гора около града. Част от водите преминават през плиоценски конгломерати и кватернерни пясъци и чакъли, лежащи над гранитите. До края на 50-те години са съществували термалните извори “Топлата вода”, каптажа на банята и в центъра на града,а също и един в местността “Божков бунар” - “Банчето”, 1,2 km южно от Стрелча, както и редица извори със смесена вода и температура. През 1958 - 1959 г и през 1965 г. в обсега на находището са провеждани сондажни хидрогеоложки проучвания. Прокарани са 4 сондажа с дълбочина от 175 до 486 m. Най-дълбокият сондаж пресича основния водопроводящ разлом (по който става изнасянето на загретите води от дълбочина и разкрива най-топлите води в района. Установява се и взаимовръзка между водите в сондажите и естествените извори.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  преходно-континентален с известно средиземноморско влиятие. Сравнително мека зима без голяма снежна покривка, прохладна пролет, топло до горещо лято,  топла и продължителна есен.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -2⁰С и максимум + 5⁰С;

м.юли-среднодневни минимум +16⁰С и максимум + 27⁰С.            

Средни валежи през м.януари 34 mm и през м. юли - 51 mm.      

Най-изразени валежи през  м. май 87 mm.

Минерална вода - хипертермална (42⁰С), рН 7,8 с обща минерализация  0,63 g/l, съдържаща  сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние и газ - радон.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение при хронични заболявания на:

опорно-двигателния апарат:

 • дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –  ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
 • заболявания на гръбначния стълб: спондилити, спондилартрити, дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити,плекс
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

В Стрелча на разположение на туристите е Общински балнеоложки център „Минерална баня" гр.Стрелча, който разполага със закрит басейн с минерална вода и няколко открити басейна: Общински Минерален плаж - Стрелча, Естествен минерален извор „Банчето", Медицински център, оборудван със съвременна техника за физиотерапия и ЛФК.

Тракийски комплекс Хероон „Жаба Могила“

Намира в местността Драганов в кладенец, на няколко километра югоизточно от гр. Стрелча. Тя е най-голямата сред 300-те в района и една от най-големите на територията на България с диаметър 80-90м. и височина 20м. Могилата е била оградена с широк 30м. и дълбок 3-4м. ров, запълнен с вода, който е възпрепятствал достъпа до свещеното място. Запазения и до днес ров е бил обитаван от жаби, чието квакане е дало името на Жаба могила. Гробницата мавзолей е разкрита през 1976г. датира от V-IV век пр. Хр. Имала е два етапа на използване. През първия е била гробница мавзолей на знатен тракиец. А през втория етап от използването е извършено погребение на знатен тракиец, може би вожд или владетел, заедно с неговата колесница четириколка. При разчистване на каменното струпване са открити част от останките на колесницата. Днес голяма част от експонатите, намерени при разкопките на Жаба могила, се съхраняват в Исторически музей Стрелча.

Исторически музей — Стрелча

Исторически музей – Стрелча се намира в центъра на града. Музейното дело в Стрелча води началото си от 40-те години на XX век, когато местни ентусиасти създават богата музейна сбирка. С решение на Министерството на културата от месец август 2002 г. сбирката е преобразувана в Исторически музей. Експозициите на музея са разположени в къща, специално строена за музей по прототип на къщата на чорбаджи Нешо Грозев. Изложените експонати са обособени в три отдела: „Археология”, „Българските земи XV-XIX век” и „Художествен”, по един във всеки от етажите на къщата.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации