Баня (Панагюрско)

Местоположение и обща информация

Курортът е разположен в едноименната котловина, в подножието на южните склонове на Средна гора, на 520 m. н.м.в. Село Баня се намира на територията на община Панагюрище. Местоположението на общината предлага удобни връзки със София и Пловдив по автомагистрала “Тракия” – международен път Е-80, с отклонение при с. Гелеменово чрез републикански път II-37 и III-801 Вакарел – Панагюрище - Стрелча.  Връзката с гр. Пловдив се осъществява и посредством жп линията Пловдив – Стрелча – Панагюрище с дължина от 71,7 км.

Разстояние до:

 • Летище София – 131 км
 • Летище Варна – 423 км
 • Летище Бургас – 313 км

Село Баня е разположено на 8 км от гр. Панагюрище. Топлите минерални извори са привлекли хората тук още в древността. В района на землището са открити плочи с образа на Тракийския конник, монети от времето на Филип ІІ Македонски, фрагменти от керамика, внесена от Древна Гърция.

Минерални води

Находището на термални извори се е образувало по разломно нарушение, преминаващо през селата Баня и Бъта. Най-западната група (Панагюрски бани) е свързана с мергели, а останалите с с андезитовите туфи със сенонска възраст. Общо изворите при с. Баня са били 11 и при каптирането през 1936 г. са събрани в 6 шахти. Допълнително са прокарани два сондажа до изворите - единият вертикален с дълбочина 150,2 m, а другият - наклонен с дълбочина 191 m, като втория достига до андезити на дълбочина 152 m. По-късно в района са прокарани още два сондажа. При с. Бъта водоизточниците също са разположени в два отделни участъка. В единият - “Топлика” - е имало извор, който в момента е каптиран и е изграден сондаж. В другия участък има три естествени извора и 3 допълнително прокарани сондажи.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  умерено-континентален с подпланински характер. Сравнително мека зима, топло лято,   суха и по-топла  есен от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -3⁰С и максимум + 5⁰С; м.юли-среднодневни минимум +14⁰С и максимум + 27⁰С.            

Средни валежи през м.януари 28 mm и през м. юли - 18 mm.      

Най-изразени валежи през  м. май 37 mm.

Минерална вода - хипертермална (42⁰С), рН 7,8 с обща минерализация  0,63 g/l, съдържаща сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние и газ - радон.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания на:

опорно-двигателния апарат:

 • дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –  ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
 • заболявания на гръбначния стълб: спондилити, спондилартрити, дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити,плекси
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Исторически музей – Панагюрище

Историческият музей в Панагюрище е разположен в центъра на града. Създаден е въз основа на музейна сбирка, открита през м. май 1943 г. в читалище „Виделина”. През 1964 г. специално за музея е построена двуетажна музейна сграда и макет на възрожденска чаршия. През 1986 година се оформя музеен ансамбъл. Зала „Археология” представя оригинални находки, открити при разкопки в землището на Панагюрище. Централно място е отредено на копието на Панагюрското златно съкровище. Панагюрското златно съкровище е открито през 1949 г. от тримата братя Павел, Петко и Михаил Дейкови. Състои се от 9 златни съда с общо тегло 6,164 кг, датирано ІV-ІІІ в. пр.Хр. Оригиналът на съкровището се пази в Националния исторически музей в София и често гостува на изложби по целия свят.

Експозицията, посветена на Априлското въстание от 1876 г. срещу османското владичество, е една от най-значимите.

Макетът на панагюрската чаршия представя занаятите, характерни за Панагюрския край – абаджийство (производство на вълнени тъкани), златарство, мутафчийство (изработка на изделия от козина), кожухарство, бакърджийство, килимарство и др.

Национален мемориален комплекс „Априлци“ – Панагюрище

Апогей на народната признателност е честването на 100 -годишнината от Априлското въстание през 1976 година. На историческия хълм „Маньово бърдо“ над града е издигнат Националният мемориален комплекс „Априлци“. Природа, архитектура и скулптура са обединени в емоционално въздействаща композиция.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарнитe дестинации