Баня (Карловско)

Курортът е разположен в подножието на южните склонове на Средна гора на 295 m. н.м.в. Град Баня се намира в община Карлово, в плодородната Карловска котловина, на 10км от град (с железопътна гара) Карлово, на 45км от Пловдив и на 146км от София по задбалканския път. 

Разстояние до:

 • Летище София – 179 км
 • Летище Варна – 346 км
 • Летище Бургас – 249 км

През Възраждането в селището се развиват производството на розово, лавандулово и ментово масло, както и винопроизводството. След Освобождението в града пристигат двамата предприемачи братята Багарови, които построяват 3 фабрики за дестилация на розово масло и вили за почиващи край лековитите минерални извори. През 1927г. във вилата на фабриканта И. Багаров отсяда за лечение на ревматизма си Цар Борис III. Останал много доволен от своето лечение, той решава да построи тук царска вила. Тя е разположена сред двор с богата растителност и е завършена през 1929 г.

Град Баня е известен още като Карловски минерални бани, заради наличието на бликаща минералната вода, превърнала града в национален курорт.Специфичните климатични условия, мек преходно-континенталния климат с леко средиземноморско влияние, както и относителната средногодишна влажност на въздуха (70%), допринасят за благотворното повлияване на редица заболявания.

Минерални води

Термалните извори при с. Баня, извират от гранити по системи разседи с посока северозапад-югоизток. Гранитите са покрити с плиоценски и алувиални отложения. До 1932 г. изворите се изливали свободно на няколко места, образувайки заблатявания и малки езерца, в които се отлагат лечебни минерални тини. През същата година, и по-късно, са каптирани главното изворно огнище, изворите “Кокалчето” и “Парковият извор”, като продължава извирането на минерална вода в басейна на баня “Банчето”. Последната през 1957 г. е преустроена в модерна балнеолечебница с по-съвременно каптажно устройство. През 1058/59 г. се извършва хидрогеоложко проучване в термалната зона. Прокарани са осем плитки сондажа, заложени близо до известните извори. Пет от тях достигат гранитната подложка на 15¸43 m. Сондажът, прокаран до извора “Кокалчето”, разкрива вода на самоизлив със сравнително високи дебит и температура. Той пресича водопроводящата зона още в самото начало, след което не последва никакво увеличение на дебита и температурата.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  преходноконтинентален със средиземноморско влияние. Зимата е умерено студена, пролетта настъпва рано, лятото е продължително, сухо и много топло горещо, есента е  продължителна, суха и топла.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -1⁰С и максимум + 5⁰С;

м.юли-среднодневни минимум +17⁰С и максимум + 28⁰С.            

Средни валежи през м.януари 38 mm и през м. юли - 66 mm.   

Най-изразени валежи през  м. май 107 mm.

Минерална вода - хипертермална (42⁰С), рН 7,8 с обща минерализация  0,63 g/l, съдържаща  сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние и газове – радон и сероводород.

Торфено-изворна кал, която има тъмнокафяв цвят, мазна на пипане, със слаб мирис на сероводород, съдържаща газове, витамини , хормоноподобни и антибиотикоподобни вещества.

В местността може да се провежда профилактика и  балнео и кало -лечение  при хронични заболявания на:

опорно-двигателния апарат:

 • дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити, спордилартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
 • гръбначния стълб: спондилити, спондилартрити, дискова болест и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.
 • белодробната и сърдечно съдова система.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Исторически музей – Карлово

Историческият музей се намира в Стария град в една от най-представителните сгради от епохата на Възраждането - някогашното петокласно мъжко училище, построено през 1871 г. Това е мястото, където посетителят обогатява знанията си за миналото на Карлово, за бурния живот на карловци през вековете, за бележитите личности, родени в него. Богатата експозиция дава възможност да се проследи историята на Карловския регион от праисторическата, античната и средновековната епоха. Снимковият и картинен фонд представят промяната в архитектурния облик на града от основаването му през ХV век до наши дни. Изложби показват някои от занаятите, изделията и инструментите, които са съществували в Карловско, представено е развитието на образователното дело и участието на населението от околията в борбата за църковна независимост. Специално внимание е отделено на дарителите от Карлово, сред които и най-големите български благодетели, родени в града, Евлогий и Христо Георгиеви.

Комплекс „Старинно Карлово”

Туристически комплекс „Старинно Карлово” е реализиран по проект на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Реставрирани и адаптирани са пет знакови за град Карлово сгради с висока историческа и естетическа стойност (Бухалов хан, къща „Белия двор”, Патевата мааза , Къща „Райно Попович”, Патевата къща). Това са едни от най-емблематичните единични паметници на културата в града.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарни дестинации