Панагюрище

Местоположение и обща информация

Курортът е разположен в южните склонове на Същинска Средна гора, на 550 m. н.м.в. През града минава р. Панагюрска Луда Яна. Местоположението, благоприятните климатични особености, лечебните минерални извори, щедрата природа, уникалните археологически и културно-исторически паметници, значимите събития от Април 1876 година правят Панагюрище удобно и привлекателно място за туризъм. Близостта до столицата София, до големите областни центрове Пловдив и Пазарджик и удобната изходна позиция за посещение на забележителни природни и исторически обекти в Средна гора – Копривщица, Старосел, Хисар – определят стратегическото местоположение на общината.

Разстоянието от центъра на град Панагюрище до центъра на град София е 92 километра; от центъра на град Панагюрище до центъра на град Пловдив – 78 километра и от центъра на град Панагюрище до центъра на град Пазарджик – 42 километра.

Разстояние до:

  • Летище София – 93 км
  • Летище Варна – 430 км
  • Летище Бургас – 320 км

Минерални води

Естествени лечебни фактори:

Климат –  умерено-континентален с подпланински характер. Сравнително мека зима, топло до горещо лято,  есен- суха и по-топла  от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -3⁰С и максимум + 5⁰С; м.юли-среднодневни минимум +14⁰С и максимум + 27⁰С.

Средни валежи през м.януари 28 mm и през м. юли - 18 mm. Най-изразени валежи презм. май 37 mm.

Минерална вода – температура 46⁰С, рН 8,2 с обща минерализация  0,61 g/l, съдържаща сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви, калциеви и флуорни йони и метасилициева киселина.

В курорта може да се провежда профилактика и балнеолечение  при хронични заболявания на:

  • опорно-двигателния апарат: ревматологични, ортопедични и травматологични, вертеброгенни и др.;
  • периферната нервна система;
  • метаболитни заболявания;
  • женска и мъжка полова система;
  • дерматологична патология;

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Исторически музей – Панагюрище

Историческият музей в Панагюрище е разположен в центъра на града. Създаден е въз основа на музейна сбирка, открита през м. май 1943 г. в читалище „Виделина”. През 1964 г. специално за музея е построена двуетажна музейна сграда и макет на възрожденска чаршия. През 1986 година се оформя музеен ансамбъл. Зала „Археология” представя оригинални находки, открити при разкопки в землището на Панагюрище. Централно място е отредено на копието на Панагюрското златно съкровище. Панагюрското златно съкровище е открито през 1949 г. от тримата братя Павел, Петко и Михаил Дейкови. Състои се от 9 златни съда с общо тегло 6,164 кг, датирано ІV-ІІІ в. пр.Хр. Оригиналът на съкровището се пази в Националния исторически музей в София и често гостува на изложби по целия свят.

Експозицията, посветена на Априлското въстание от 1876 г. срещу османското владичество, е една от най-значимите.

Макетът на панагюрската чаршия представя занаятите, характерни за Панагюрския край – абаджийство (производство на вълнени тъкани), златарство, мутафчийство (изработка на изделия от козина), кожухарство, бакърджийство, килимарство и др.

Национален мемориален комплекс „Априлци“ – Панагюрище

Апогей на народната признателност е честването на 100 -годишнината от Априлското въстание през 1976 година. На историческия хълм „Маньово бърдо“ над града е издигнат Националният мемориален комплекс „Априлци“. Природа, архитектура и скулптура са обединени в емоционално въздействаща композиция.

Възможности за съчетание с културно-историческите

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации