Югозападна балнео и СПА дестинация (Здраве по долините на р. Струма и р. Места)

Кюстендил – Благоевград – Сандански – Рупите – Марикостиново – Баня (Гулийна баня) – Добринище – Огняново