Благоевград

Местоположение и обща информация

Градът е разположен в живописните югозападни склонове на Рила планина, по течението на р.Бистрица на 410 m. н.м.в., на главен път Е-79, на 100 км южно от София. Градът отстои на 27 км от границата с Република Македония, на 80 км от границата с Република Гърция и на 200 км от Солун. През града преминава река Благоевградска Бистрица.

Разстояние до:

Летище София –189 км

Летище Варна – 602 км

Летище Бургас – 453 км

Минерални води

Две групи термалните извори на находище Благоевград излизат от напукани, натрошени и гнайси. Появата им е обусловена от разломни нарушения със североизток-югозападна посока. Известни са още от тракийско и римско време. Първите примитивни каптажи са от турско време. По-сериозно изворите са каптирани през 1939 г. с помощта на траншеи с каменинови тръби и каменни дренажи. Непосредствено до съществуващите каптажи, в 1960 г. е прокаран сондаж с дълбочина 167,5 m, който разкрива на самоизлив термална вода първоначално с по-висок дебит, отколкото на изворите. След време изтичащите водни количества, както на сондажа, така и в каптажите намалява. По-късно са прокарани и други сондажи, но с не особено добри показатели.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  преходноконтинентален със средиземноморско влияние. Мека почти безснежна зима, продължително топло и сухо лято, есен -  продължително, по-суха и по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум +1⁰С и максимум + 8⁰С,                              

м.юли - среднодневни минимум +17⁰С и максимум + 29⁰С.                                                           

Средни валежи през м.януари - 45 mm и през м. юли - 46 mm.                 

Най-изразени валежи през  м. май 98 mm.

Минерална вода - гореща (60⁰С), рН 9,3 с обща минерализация  1,08 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние.

В курорта може да се провежда профилактика и  балнео лечение  при хронични заболявания на:

  • опорно-двигателния апарат:
  • ревматологични :дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити, спордилартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –спондилити, ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
  • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити, бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
  • вертеброгенни заболявания: спондилити, спондилартрити, дискова болест и др.
  • периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити
  • заболявания гръбначния стълб – дискова болест; гръбначни изкривявания и др.        
  • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
  • женска и мъжка полова система;
  • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

На около 40 км от Благоевград се намира Рилският манастир. Той е един от символите на България и предпочитана туристическа дестинация. Манастирът е разположен в дебрите на Рила планина, между реките Рилска и Друшлявица, на 1147 м надморска височина. Рилската света обител е основана през първата половина на Х век. Историята й е пряко свързана с първия български отшелник св. Йоан Рилски, който се установил в района и се отдал на пост и молитва.

През 1983 г. ЮНЕСКО включва манастира в списъка на световното културно наследство

Квартал Вароша се обособява в град Горна Джумая в епохата на Възраждането със средищно място църквата „Въведение Богородично”. Вароша е единствената българска махала от общо петте махали на града през първата половина на 18 век, по своя архитектурен силует и структура Вароша не се отличава от кварталите със същото име в другите български градове. Сградите, строени в началото на 19 век са често едноетажни, с малки прозорчета към двора, разпространява се модата къщите да се украсяват отвън художествено - с рисунки – днес има такава запазена къща – известна като Мощанската къща. Квартал Вароша е реставриран през 80-те години на 20 век и е запазил духа и стила си и се е обособил като едно уютно и атрактивно за туристите място – тук се помещават школите към Центъра по изкуствата, Обединен детски комплекс, тук са ателиетата на благоевградските художници, малки ресторантчета могат да приютят туристите за почивка и вкусна гощавка.

Основна предпоставка за развитие е екотуризма е биосферния резерват „Парангалица” и природните богатства на планините Рила.

Резерват „Парангалица” е един от четирите резервата в Национален парк „Рила”. „Парангалица” е обявен за резерват с Постановление на Министерския съвет No.8517 от 30.12.1933 г. Това става само ден след обявяването на „Силкосия” – първия резерват в България. От март 1977 г. „Парангалица” е включен в листата на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.

В „Парангалица” се опазват едни от най-старите смърчови гори в Европа, чиято средна възраст е над 200 години. Горите създават благоприятни условия за развитието на около 290 висши растения и много животински видове, защитени от закона и включени в Червената книга на България.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации