Концесии и наем на плажове

Цени на плажните принадлежности

Интерактивна карта с цените на плажните принадлежности, установени в хода на проверки на място на Министерството на туризма в началото на Летен сезон 2023 г. Информацията се актуализира след всяка инспекция на място.

СЪОБЩЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРИ И НАЕМАТЕЛИ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ОТНОСНО СРЕДНОГОДИШНА ИНФЛАЦИЯ ЗА 2019 Г.

16 януари 2020

ГОДИШНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ И КОНЦЕСИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ/ПЛАЩАНИЯ ЗА 2020г. ПО НАЕМНИ И КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ СЕ ИНДЕКСИРАТ СЪС СРЕДНОГОДИШНИЯ ИНФЛАЦИОНЕН ИНДЕКС ЗА 2019г.

 

Страници

Subscribe to Концесии и наем на плажове