Указания за организация на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи през летен сезон 2020 г.

25 юни 2020

Указания за организация на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи през летен сезон 2020 г.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon