Заповед № Т-РД-16-143 от 12.06.2019 г. за изменение на Заповед № Т-РД-16-80 от 29.03.2019 г. на министъра на туризма за обявяване на списък на неохраняемите плажове за летен сезон 2019 г.

12 юни 2019

Заповед № Т-РД-16-143 от 12.06.2019 г. за изменение на Заповед № Т-РД-16-80 от 29.03.2019 г., изм. със Заповед № Т-РД-16-112 от 10.05.2019 г., изм. със Заповед № Т-РД-16-125 от 30.05.2019 г. на министъра на туризма за обявяване на списък на неохраняемите плажове за летен сезон 2019 г.

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon