Указания за оформлението и съдържанието на Програма за организацията на водноспасителната дейност, придружена от схема за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и разположението на спасителните постове