Указания за изработване на схема по § 26 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет на 12.05.2020 г., обн. ДВ, бр. 44 за обособяване на зони с цел превенция и корнтрол на потока на посетителите