СЪОБЩЕНИЕ ПО ПОВОД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

17 март 2020

 

ВАЖНО: Във връзка с обявяване на извънредно положение в Република България по повод на разпространяващата се коронавирусна инфекция, с цел да се избегне струпване на хора и излагане на риск от пряк контакт, моля да не се входират на място в деловодството на Министерството на туризма кореспонденция и документи, които могат да бъдат подадени по електронната поща, посочена по-долу.

Всички концесионери и наематели на морски плажове могат да изпращан всякаква кореспонденция на имейл адрес: control@tourism.government.bg, като:

 • уведомителни писма;
 • предложения;
 • молби и искания;
 • доклади преди сезона;
 • доклади след сезона;
 • уведомления за състоянието на плажната ивица - в случай на увреждане, или някакви други проблеми, възникнали в следствие на климатични условия, замърсяване, установени незаконосъобразни действия на морския плаж от страна на трети лица - ограничаване на достъп, незаконни обекти и др.; договори за подизпълнители.
 1. Страните следва да спазват валидни e-mail адреси, посочени в подписания договор за наем или концесия, в случай на необходимост от промяна, същата се извършва с официално уведомление до Министерството на туризма /на посочения имейл/.
 2. Необходимо е, документите, които са подготвени за изпращане по електронната поща да съдържат регистрационен изходящ номер и дата, подпис и печат.
 3. Съответният документ се счита за изпратен до получаващата страна на датата на потвърденото изпращане по електронен път.
 4. Всички прикачени файлове, съдържащи съответните документи за изпращане, да са проверени за съдържание на вируси.
 5. В „Предмет“ следва да е указан предметът или целта на повода за изпращане на електронното съобщение. Имейл съобщението трябва да съдържа описание на прикачените файлове.
 6. Не могат да се представят по електронен път схеми за преместваеми обекти и свободни зони, програми за водно спасяване и банкови гаранции. Те могат да се изпращат по пощата.
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon