Указания относно мерките за ползване на морските плажове след отмяна на извънредното положение в Република България