Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

08 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.

Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

07 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.

Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

07 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.

Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

07 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.

Допуснати до изпит кандидати (с посочени дата и час на изпита) за придобиване на правоспособност на професията "Планински водач" през м. юни, 2019 г.

07 юни 2019

Резултати от проведен теоретичен изпит на 25.06.2019 г.

Заповед от 07.06.2019 г. за допуснати до изпит кандидати

Допълнена и изменена заповед от 07.06.2019 г. за допуснати до изпит кандидати

Място на провеждане на практически изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

Страници

Subscribe to Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи