Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ през 2021 г.

15 юни 2021

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоящи

Съобщение до всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

27 ноември 2020

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност, че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните планинските водачи, част от Националния туристически регистър (НТР) и

Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“

23 септември 2020

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоящите изпити през м.

Страници

Subscribe to Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи