Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

Съобщение до всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

16 ноември 2022

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност, че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните планинските водачи, част от Националния

Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на втория за 2022 г. изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“

14 септември 2022

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоя

Съобщение до всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

28 юни 2022

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност, че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните планинските водачи, част от Националния туристически регистър (НТР) и

Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ през м. юни, 2022 г.

02 май 2022

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоя

Съобщение до всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

15 ноември 2021

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност, че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните планинските водачи, част от Националния туристически регистър (НТР) и

Страници

Subscribe to Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи