Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

Допуснати до изпит кандидати (с посочени дата и час на изпита) за придобиване на правоспособност на професията "Планински водач" през м. юни, 2019 г.

07 юни 2019

Резултати от проведен теоретичен изпит на 25.06.2019 г.

Заповед от 07.06.2019 г. за допуснати до изпит кандидати

Допълнена и изменена заповед от 07.06.2019 г. за допуснати до изпит кандидати

Място на провеждане на практически изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

Страници

Subscribe to Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи