Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“

23 септември 2020

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоящите изпити през м.

Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

08 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.

Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

07 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.

Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

07 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.

Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

07 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.

Страници

Subscribe to Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи