Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на втория за 2023 г. изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“

29 август 2023

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоя

Съобщение до всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

02 юни 2023

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност, че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните планинските водачи, част от Националния

Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на първия за 2023 г. изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“

23 февруари 2023

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоя

Съобщение до всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

16 ноември 2022

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност, че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните планинските водачи, част от Националния

Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на втория за 2022 г. изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“

14 септември 2022

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоя

Страници

Subscribe to Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи