Съобщение във връзка с обявените индикативни дати за провеждане на първия за 2020 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

30 март 2020

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

Във връзка с извънредното положение, обявено на територията на цялата страна, Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, се отлага за м. май, 2020 г., с индикативни дати на провеждане в периода 26 - 29.05.2020 г.

До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 28.04.2020 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.

Денят, часът, мястото на провеждане и списъкът на допуснатите кандидати ще се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon