Допуснати до изпит кандидати (с посочени място, дата и час на изпита) за придобиване на правоспособност на професията Екскурзовод през м. октомври, 2020 г.