Подробни статистически данни за туризма (работна)

Статистически данни за международен туризъм в България за 2019 г.

18 март 2019

Включва информация за 2019 г. за посещения на туристи в страната, приходи от туризъм и осъществени пътувания на български граждани в чужбина, както и данни за развитието на международния туризъм.

Статистически данни за международен туризъм в България за 2018 г.

Включва информация за 2018 г. за посещения на туристи в страната, приходи от туризъм и осъществени пътувания на български граждани в чужбина, както и данни за развитието на международния туризъм.

Статистически данни за международен туризъм в България за 2017 г.

Включва информация за 2017 г. за посещения на туристи в страната, приходи от туризъм и осъществени пътувания на български граждани в чужбина, както и данни за развитието на международния туризъм.

Страници

Subscribe to Подробни статистически данни за туризма (работна)