СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

17 май 2021

От месец Юни 2020 г. статистическите данни за туризма се публикуват в раздел ЕСТИ-СТАТИСТИКА  - https://www.tourism.government.bg/taxonomy/term/211

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon