Статистически данни за международен туризъм в България (януари-септември) за 2022 г.

22 ноември 2022

Включва информация за 2022 г. за посещения на чуждестранни туристи в страната.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon