Утвърдена методика за изготвяне на комюникета, извършване на статистически анализи и прогнози