Статистически данни за международен туризъм в България за 2020 г.

09 март 2020

Включва информация за 2020 г. за посещения на туристи в страната, приходи от туризъм и осъществени пътувания на български граждани в чужбина, както и данни за развитието на международния туризъм.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon