Статистически данни за международен туризъм в България за 2018 г.

Включва информация за 2018 г. за посещения на туристи в страната, приходи от туризъм и осъществени пътувания на български граждани в чужбина, както и данни за развитието на международния туризъм.