Статистически данни

Статистически данни за международен туризъм в България за 2011 г.

Включва информация за 2011 г. за посещения на туристи в страната, приходи от туризъм и осъществени пътувания на български граждани в чужбина, както и данни за развитието на международния туризъм.

Статистически данни за международен туризъм в България за 2010 г.

Включва информация за 2010 г. за посещения на туристи в страната, приходи от туризъм и осъществени пътувания на български граждани в чужбина, както и данни за развитието на международния туризъм.

Страници

Subscribe to Статистически данни