Процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на стойност 10 млн. лв.

18.09.2020

Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Информация за процедурата в ИСУН 2020.

Публикации

Дата Заглавие
01.02.2021 Министерството на туризма открива информационен телефон във връзка с текущите схеми за финансиране на туроператорите и туристическите агенти
01.02.2021 Изпълнение на сключените договори по процедурата за туроператорите и туристическите агенти за 10 млн. лв., финансирана от ОПИК
06.01.2021 Вицепремиерът Марияна Николова проведе работна среща с представители на туроператорски и турагентски организации
05.01.2021 Министерството на туризма изплати 10 млн. лв. по ОПИК в подкрепа на туроператорите и туристическите агенти
23.12.2020 Започна изплащането на финансови средства по сключените договори по процедурата за туроператорите и туристическите агенти за 10 млн. лв.
22.12.2020 Министерството на туризма одобри за финансиране 720 проектни предложения по процедурата за туроператорите и туристическите агенти по ОПИК
04.12.2020 МТ публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до финансиране по процедура № BG16RFOP002-2.092 по ОПИК
21.10.2020 840 туроператори и туристически агенти подадоха заявления за помощта от 10 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“
13.10.2020 Туроператори и туристически агенти вече могат да кандидатстват за помощта от 10 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”
13.10.2020 Покана за подаване на проектни предложения от туроператорите и туристическите агенти по процедура BG16RFOP002-2.092 по ОПИК
09.10.2020 Министерството на туризма публикува актуализирана версия на пакета документи за кандидатстване за помощта от 10 млн. лв. за туроператори и туристически агенти
09.10.2020 Министерството на туризма публикува актуализирана версия на пакета документи за кандидатстване за помощта от 10 млн. лв. за туроператори и туристически агенти
02.10.2020 Стартира проекта на МТ за предоставяне на 10 млн. лв. за подкрепа на туроператорите и/или туристическите агенти за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19
02.10.2020 Вицепремиерът Марияна Николова и министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписаха договора за предоставяне на 10 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”
18.09.2020 Министерството на туризма публикува за запознаване пакета документи за кандидатстване за помощта от 10 млн. лв. за туроператори и турагенти