Министерството на туризма открива информационен телефон във връзка с текущите схеми за финансиране на туроператорите и туристическите агенти

01 февруари 2021
герб - министерство на туризма

Министерството на туризма открива информационна телефонна линия, на която туроператорите и туристическите агенти могат да задават своите въпроси относно следните схеми за финансиране, прилагани от ведомството:

  1. Процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на стойност 10 млн. лв., финансирани по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.
  2. Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 на стойност 51 млн. лв., финансирана от държавния бюджет на Република България.

На телефонен номер +359882291113, от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 9.00 до 17.30 часа), информация можете да получите от експерт от Министерството на туризма. Същият ще регистрира обаждането Ви и ще Ви окаже съдействие по определен въпрос или проблем във връзка с тематиката на схемите за финансиране, посочени по-горе. При невъзможност за реагиране на момента, лицето ще има ангажимент да предаде в спешен порядък Вашето съобщение на съответния експерт, релевантен на темата.

Причина да бъде открита телефонната линия са зачестилите запитвания относно посочените схеми за кандидатстване – документи, процедури за кандидатстване и отчитане, финансиране и др.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon