Открити процедури за възлагане на концесии за морски плажове

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Дяволска река 1", община Приморско, област Бургас

23 декември 2019

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-158 от 11.12.2019 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Каваци-юг", община Созопол, област Бургас

23 декември 2019

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-159 от 11.12.2019 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Сарафово", община Бургас, област Бургас

23 декември 2019

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-157 от 11.12.2019 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Страници

Subscribe to Открити процедури за възлагане на концесии за морски плажове