Открити процедури за възлагане на концесии за морски плажове

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич

17 ноември 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-169 от 10.11.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас

16 ноември 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-168 от 10.11.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Офицерски - запад", община Варна, област Варна

16 ноември 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-167 от 10.11.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Сахара 2", община Варна, област Варна

16 ноември 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-163 от 04.11.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Офицерски-изток", община Варна, област Варна

11 ноември 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-164 от 04.11.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум – Север 2", община Варна, област Варна

07 юли 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-97 от 25.06.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Поморие-юг", община Поморие, област Бургас

16 юни 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-86 от 03.06.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Обзор-Мотела", община Несебър, област Бургас

16 юни 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-87 от 03.06.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Дюни", община Созопол, област Бургас

15 юни 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-81 от 28.05.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Градина-централен"- част 1, община Созопол, област Бургас

15 юни 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-80 от 28.05.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич

11 юни 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-91 от 10.06.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг Градина", община Созопол, област Бургас

08 юни 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-77 от 19.05.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Страници

Subscribe to Открити процедури за възлагане на концесии за морски плажове