На вниманието на кандидатите, регистрирали заявления с оферти за участие в процедура за предоставяне на концесия за услуга на морски плаж "ПОМОРИЕ-ИЗТОК", община Поморие, област Бургас