ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ТУРОПЕРАТОРИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗВАЧИ С ВАЛИДЕН ОПЕРАТИВЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧАРТЪРНИ ПОЛЕТИ ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ТУРИЗЪМ