COVID-19

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ПРИ ВЛИЗАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

14 април 2022

От 14 април 2022 г. до 15 май 2022 г., на основание Заповед № РД-01-152/30.03.2022 г., доп. със Заповед № РД-01-170/12.04.2022 г.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ПРИ ВЛИЗАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

20 януари 2022

От 20 януари 2022 г. до 31 март 2022 г., на основание Заповед № РД-01-19/14.01.2022 г. изменена и допълнена със Заповед № РД-01-26/17.01.2022 г.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ПРИ ВЛИЗАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07 януари 2022

От 07 януари 2022 г. до 31 март 2022 г., на основание Заповед № РД-01-977/26.11.2021, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-1036/17.12.2021 г. и Заповед № РД-01-4/ 05.01.2022 г.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ПРИ ВЛИЗАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

20 декември 2021

От 20 декември 2021 г. до 31 март 2022 г., на основание Заповед № РД-01-977/26.11.2021, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-1036/17.12.2021 г.

Страници

Subscribe to COVID-19