Архив: Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи

30 март 2020

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

Във връзка с извънредното положение, обявено на територията на цялата страна, Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, се отлага за м. май, 2020 г., с индикативни дати на провеждане в периода 26 - 29.05.2020 г.

До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 28.04.2020 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.

Денят, часът, мястото на провеждане и списъкът на допуснатите кандидати ще се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

11 февруари 2020

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия първи за 2020 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ са определени индикативни дати на провеждане в периода 27- 30.04.2020 г.

18 септември 2019

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ с начална дата 11.11.2019 г. ще бъдат допуснати до явяване на изпит всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 14.10.2019 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ (Наредба № 1), министърът на туризма със Заповед определя конкретния ден, час и мястото на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 1, денят, часът, мястото и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

 

08 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, ще се проведат през м. ноември, 2019 г. и м. април, 2020 г.

07 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, ще се проведат през м. ноември, 2019 г. и м. април, 2020 г.

27 март 2019

Уведомяваме Ви, че първият за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще се проведе в периода 22.04.2019 г. – 25.04.2019 г.

Страници