Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014- 2020 г.

Уеб сайтове:

Лица за контакт по Програмата:

Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

15 май 2017

Втора покана за набиране на проектни предложения по програма „ДУНАВ“ 2014-2020 стартира на 9 май 2017 г. с краен срок до 06 юни 2017 г. (15:00 CET). Поканата е отворена за кандидатстване по следните тематични приоритети:

Subscribe to Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014- 2020 г.